Вести - Месна индустрија

Започето пречишћавање отпадних вода ИМ Карнекс

Започето пречишћавање отпадних вода ИМ Карнекс

19/05/2012

Након осам месеци, када су почетком септембра прошле године започети радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), Индустрија меса Карнекс је добила Решење о пуштању у пробни рад објекта. Комисија за технички преглед објекта након вишемесечног рада сходно прегледу обимне документације и самог постројења на терену донела је закључак и одобрила пробни рад ППОВ…

Детаљније »
Свињогојски стајњак – загађујућа или хранљива материја?

Свињогојски стајњак – загађујућа или хранљива материја?

19/05/2012

У циљу размене знања  и искуства компанја Карнекс активно учествује на најзначајнијим конференцијама из области заштите животне средине како би упознала јавност са еколошким пројектима и акцијама које спроводи. Међународна конференција из области комуналних и индустријских отпадних вода, комуналног чврстог отпада и опасног отпада одржана је у априлу у Чачку у организацији Удружења за технологију воде…

Детаљније »

Карнекс – Најбоље из Србије

13/05/2012

Организација Еколошки покрет Врбас за пример друштвено одговорног пословања похвалила досадашња улагања компаније Карнекс. На вести о значајним пословима, протеклих недеља у неколико наврата обилазили смо највећу фирму у нашем граду – Индустрију меса и месних прерађевина Карнекс из Врбаса, која је у власништву МК групације, а уз велику сусретљивост њиховог руководства. Наша заинтересованост, наравно, била…

Детаљније »
ИМ Карнекс је поново доказао да је друштвено одговорна компанија

ИМ Карнекс је поново доказао да је друштвено одговорна компанија

13/05/2012

Од круцијалног значаја је да свака индустријска грана која током свог рада генерише отпад који је по карактеру опасан препозна неопходност друштвено одговорног пословања. Опасан отпад је сваки отпад који је на листи отпада (Европски каталог отпада-ЕЊЦ) и листи хазардног отпада (ХЊЛ) и поседује једну од 4 карактеристика (према УС ЕПА), која су: запаљивост, корозивност, реактивност и токсичност.…

Детаљније »