О нама

МК Група д.о.о. је холдинг компанија у чијем саставу се налази више од 35 повезаних предузећа која послују у земљи и иностранству. У више десетина предузећа МК Група на сталним, хонорарним и сезонским пословима ангажује више од 4.500 људи. Данас је МК Група, са седиштем у Београду, један од највећих и најуспешнијих пословних система у земљи и представља лидера у аграрној индустрији и шећерној индустрији у Србији.

Осим наведених примарних области пословања, МК Група послује и у области месне индустрије и обновљивих извора енергије које се континуирано развијају сталним улагањем и усавршавањем. Остале области пословања МК Групе су финансијске и ИТ услуге, трговина некретнинама, туризам И др.

Располажемо свом неопходном инфраструктуром за успешно и савремено пословање, а у имовинској карти имамо десетине хиљада хектара ораница са пратећом пољопривредном механизацијом последње генерације.

Захваљујући савременом менаџменту, коришћењу механизације последње генерације и имплементацији најсавременијих технолошких решења, који заједно дају изузетне пословне резултате, можемо слободно рећи да је пословни систем МК Групе фактор развоја целокупног аграра и индустрије шећера и да смо компанија која поставља критеријуме и мерила за пољопривреду 21. века.

Средином 2013. године Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) је докапитализовала МК Групу што представља потврду квалитета и кредибилитета групе, као и подстицај за даљи развој и унапређење свих аспеката пословања.