Пословни подаци

Назив: МК Група  (MK Group)

Пуно пословно име: MK Група Друштво са ограниченом одговорношћу, Булевар Михајла Пупина 115 е

Скраћени називМК Група доо Београд

Седиште и адресаБеоград - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 115е

Назив делатности: Холдинг компанија

Регистрован за спољнотрговински промет и за услуге у спољнотрговинском промету.

Шифра делатности: 6420

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу  

Статус: Активно привредно друштво  

ПИБ: 101696756

Матични број: 08179107

Број регистрације: BD 761

Датум регистрације: 03.03.2005.

Датум оснивања: 04.01.1995

Уплаћени капитал
новчани – 6.126.255.688,37 Дин
неновчани – 315.227.859,58 Дин

Жиро рачун банке:

275-0000220007135-05 Societe Generale банка Београд  

205-60-05 Комерцијална Банка Београд

105-1488-27 АИК Банка Ниш

Заступници:

Директор - Јован Пурар

Директор - Душан Радичевић