Екологија

„ Мислити глобално, а деловати локално“ - једна од највећих еколошких порука

Компанија МК Груп се води овом значајном поруком кроз домаћинско, друштвено одговорно и еколошки освешћено пословање. Свесна свог потенцијалног утицаја на радно и животно окружење, све компаније у склопу МК Груп улажу максимум да би усагласиле све своје операције са животном средином, као и на усклађеност истих са законском регулативом.

Подизањем свести запослених, високим степеном информисаности и знањем, као формирањем политике заштите животне средине и применом свих принципа одрживости у свакодневним операцијама наш „локални“ позитиван утицај на животну средину засигурно достиже „глобалне“ размере. Стратегија и инструменти политике заштите животне средине су конкретне мере које се предузимају у циљу смањења и превенције негативног утицаја на животну и радну средину на самом почетку процеса.

Мере које се спроводе у свим предузећима МК Груп су:

  • штедња ресурса и енергије,
  • прећење свих медија животне средине (вода, ваздух, земљиште),
  • одрживо управљање отпадом кроз редукцију генерисања отпада на самом почетку процеса производње,
  • контролисана употреба врсте тако и количине опасних хемикалија,
  • испуњење националног циља рециклаже амбалажног отпада од сопствених производа,
  • извештавање надлежних органа о примењеним мерама у циљу унапређења животне средине,
  • публикације и активно учешће на конференцијама и стручним еколошким скуповима,
  • обука, едукација, информисаност и подизање свести свих запослених о значају заштите животне средине и превенцији њеног загађења,
  • информисање пословних партнера о нашем опредељењу за заштиту животне средине.

Друштвено одговорним и еколошки освешћеним понашањем стварамо здраво пословно и животно окружење и крчимо пут будућим генерацијама да на добрим темељима наставе да стварају и граде.

Политика заштите животне средине