Области пословања

У саставу наше компаније налази се 35 повезаних компанија. Константно улажемо у унапређење свих ресурса и капацитета предузећа.

Поседујемо на десетине хиљада хектара ораница, као и одговарајућу пољопривредну опрему, механизацију, модерна и пространа складишта, четири шећеране, воћњаке и пластенике, млинове, грађевинско земљиште, хотеле и пословне зграде.