Трговина

Најважнији извозни артикли наше земље су пољопривредни производи, а наша компанија представља једног од највећих извозника ових артикала, посебно кукуруза и пшенице.

Наше производе достављамо свим важним домаћим и међународним произвођачима из области пољопривреде, попут Каргила (Cargill), Алфреда С. Тоепфер Интернешнала (Alfred C. Toepfer International), Гранит Негоце-а (Granit Negoce), Луиса Дрејфуса (Louis Dreyfus), Нидера (Niderа), Гленкора (Glencore), Амеропа (Ameropa ), Нобла (Noble), Соуфлета (Soufflet), Димитракија (Dimitriaki) и осталих.

Блиско повезане области нашег пословања су трговина и пољопривредна производња. Примарни елементи нашег пословног модела су силоси и складишта, који су смештени на стратешки важним локацијама.

Предност ових складишта је што омогућавају трговину по најповољнијим условима, поспешују њену флексибилност и доприносе успешности операција.  

Један од циљева наше компаније је дуго и стабилно партнерство са преко 100 најбитнијих пољопривредних задруга из Војводине. Ради финасирања пољопривредне производње, а према унапред дефинисаним паритетима, својим партнерима нудимо семена и ђубриво свих светских произвођача.