М&В Инвестментс (M&V Investments)

М&В Инвестментс (M&V Investments) представља једну од лидерских брокерских кућа у земљи, са водећом позицијом на тржишту. 

Ова компанија пружа услуге трговања хартијама од вредности, али и задововољава потребе понудуђача приликом преузимања друштва тако што:

 • припрема планове преузимања друштва
 • сређује терминске планове преузимања
 • обавештава о понуди и намери за преузимање
 • отвара рачун депонованих вредносних хартија
 • сарађује са банком током припреме доказа о осигураним новчаним средствима
 • подноси захтев за потврду објављивања понуде Комисији за хартије од вредности 
 • информише Централни регистар вредносних хартија, акционаре, Београдску берзу и циљне групе друштва
 • прати и анализира процес депоновања хартија
 • прати процес салдирања
 • објављује извештаје о преузимању

М&В Инвестментс (M&V Investments) пружа и следеће услуге: 

 • издавање извода о стању на рачуну
 • отварање и вођење власничког рачуна у Централном регистру
 • подношење налога за трансфер вредносних хартија и упис права трећих лица
 • пријем, проверу власништва над вредносним хартијама и спровођење налога за депоновање
 • пријем, проверу покривености налога и спровођење налога продаје и куповине на Берзи
 • консултације потенцијалних понуђача и управљање свим активностима у току преузимања акционарских друштава
 • салдирање, клиринг и потраживање на основу склопљених послова са вредносним хартијама
 • писмено информисање клијента о остварењу налога, тј. немогућности остварења

Свакодневно налазимо решења која одговарају на потребе и захтеве клијената. Посебно се поносимо својим високо професионалним кадром, квалитетом услуге, а наше пословнице можете наћи у Новом Саду и Београду.

 

Контакт

Нови Београд

М&В Инвестментс (M&V Investments)

Булевар Михајла Пупина 115 Е
Teлефон: +381 11 3530 900
Факс: +381 11 3116 974
E-mејл: bg@mvi.rs
Вебсајт: www.mvi.rs

Нови Сад

Стражиловска 4а
Tелефон: +381 21 6612 788
Факс: +381 21 6612 788 
E-мејл: ns@mvi.rs
Вебсајт: www.mvi.rs