МК Рил Естејт (МК Real Estate)

Ово предузеће послује некретнинама које се налазе у саставу МК Групе, али и њених осталих предузећа.

Примарна делатност овог предузећа је продаја, издавање и трговина некретнинама. Такође, укључује и послове инвестирања у некретнине, али и услуге инвестиционог и текућег одржавања.

Међу запосленима има врхунске инжењере, искусне економисте и правнике стручне за поље менаџмента некретнинама и имовином. Компанија уско сарађује са многобројним домаћим и иностраним агенцијама за некретнине.

Пружа услуге и у оквиру правних питања, попут: хипотека, конверзије, легализације некретнина, укњижби, процене итд.  Ове услуге доступне су и трећим лицима.

Контакт

МК Рил Естејт (MK Real Estate)
Булевар Михајла Пупина 115е, Нови Београд

Предраг Косанић
Teлефон: +381 11 3539 555
E-mејл: predrag.kosanic@mkgroup.rs