МК Финтел Винд (МК Fintel Wind)

Примарна област пословања овог предузећа је производња електричне зелене енергије.

Поред тога, компанија МК Финтел Wинд ради и на повећању укупног енергетског капацитета у Банату, Војводини и Подунављу.

Развој и производња зелене електричне енергије уз помоћ ветрогенератора увелико су заживели у свету, а сама енергија која проистиче из ветрогенератора је битан фактор на светском тржишту енергије.

Наша компанија планира да улаже у ветрогенераторе у земљи и региону тако што ће првенствено улагати у ветроелектрану у Вршцу. На овај начин енергетски потенцијал земље би се развијао, а модеран пословни модел би отворио могућност запошљавања нових људи.

Контакт
Иван Станисављевић
Teлефон: +381 11 3539 522; +381 63 445 230 
E-мејл: ivan.stanisavljevic@energogreen.com

Петар Ковачевић
Tелефон: +381 11 3539 532; +381 63 445 418 
E-мејл: petar.kovacevic@energogreen.com