АИК банка

Од интерне банке до поузданог партнера великог броја грађана и привредника.
Основана 1976. године, АИК банка а.д. Ниш готово две деценије радила је као интерна банка Агроиндустријског комбината Ниш. Након што је 1993. године изашла на отворено тржиште, почела је да обавља универзалне банкарске послове и шири пословање. Захваљујући ликвидности, солвентности и рентабилности, као и капацитету сопственог капитала, Банка је брзо доспела на високу позицију где се учврстила као један од лидера српског банкарског сектора.

Прекретница у пословању Банке била је промена власничке структуре у акционарско друштво 1995. године, када су акције Банке постале власништво појединачних и институционалних домаћих и страних акционара. О резултатима промена говори податак да су акције Банке већ годинама међу најликвиднијим хартијама од вредности којима се тргује на Београдској берзи.
Пратећи токове савременог банкарства, АИК банка је своју традиционално привредно оријентисану стратегију прилагођавала потребама тржишта. Обим услуга ширио се из године у годину а пословни фокус померао ка производима намењеним становништву и пољопривреди, као и сектору малих и средњих предузећа.

Данас, са више од 620 милиона евра девизне штедње становништва, Банка је препозната као поуздан партнер великом броју грађана и српских привредника. Поред тога што заузима једну од водећих позиција по броју клијената, АИК Банка је лидер и по адекватности капитала банкарског система Србије.

Контакт
Централа АИК Банке
Адреса: Булевар Михаила Пупина број 115ђ. 11000 Београд, Србија
kabinet@aikbanka.rs
Тел: +381.11.2029.050
Фаx: +381.11.3129.787