Вести - Друштвена одговорност

Гранеxпорт, чланица МК Гроуп богатија за још два стандарда

23/10/2015

У систему МК Гроуп још једна компанија је сертификовала своју пословну активност.

Гранеxпорт д.о.о. из Панчева је поред постојећих сертификата за управљање системом безбедности хране (ХАЦЦП и ФССЦ 22000) и системом менаџмента квалитетом (ИСО 9001:2008) успешно сертификовао и систем управљања заштитом животне средине (ИСО 14001:2004) и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (ОХСАС 18001:2007).

Циљ највишег руководства је управо био системски приступ управљању заштитом животне средине и безбедношћу на раду, који обезбеђује примену свих мера којима се обезбеђује контрола над ризицима, које носе штетности и опасности и безбедан рад запослених, односно којима се контролише и спречава загађење животне средине.

Будући да су стандарди ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007 компатибилни са системом менаџмента квалитетом (ИСО 9001:2008) лакше, брже и ефикасније су се могли интегрисати и захваљујући томе је компанија Гранеxпорт развила свој Интегрисани менаџмент систем (ИМС).

Наведени системи су примењени за продају, производњу и складиштење млинских производа и житарица.

Прва надзорна провера стандарда ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007 очекује се средином 2016. године, када компанија Гранеxпорт треба да покаже да је ефикасно радила на сталном праћењу, контролисању и побољшању система, а све у циљу одржавања и унапређења учинка заштите животне средине и безбедности и заштите на раду.
Системски приступ управљању животном и радном средином за једну компанију има безброј користи. Уверите се у то и Ви.