Вести - Шећерна индустрија

Посејано око 55.000 хектара шећерне репе

Дан поља шећерне репе

06/06/2016
Посејано око 55.000 хектара шећерне репе

Бечеј, 1. јун 2016. – “Ове године, у Србији је шећерном репом засејано око 55.000 ха. Стање усева је врло добро, знатно боље него у претходним годинама за исти период, а узрок томе јесу добри времески услови који су били наклоњени краљици ратарских усева“, истакао је мр Љубиша Раденковић, директор компаније Суноко, на традиционалној манифестацији „Дан поља шећерне репе“ која се ове године одржана на парцели имања „ПИК-Бечеј“ а.д. код дворца Фантаст.

 

На традиционалној манифестацији, компанија Суноко је пољопривредницима представила актуелно стање на тржишту шећерне репе, нове технологије и најсавременију пољопривредну механизацију која се користи у циљу повећања приноса шећерне репе.

 

“Тржиште шећера се релативно опоравило што даје додатну економску стабилност овој привредној грани. Свеукупне промене на светском тржишту, а поготово реформа на тржишту ЕУ у смислу укидања производних квота од октобра 2017. године повећаће притисак на тржиште те се не може очекивати повећање цене шећера на ниво од пре неколико година. Из тог разлога се једино постизањем бољих приноса шећера по хектару, може обезбедити повећање профита и одржање конкуретности шећерне репе. Неопходан преуслов за то је примена најнових сазнања као и поштовање принципа добре пољопривредне праксе“, истакао је г. Раденковић и додао да је поштовање основних агрономских начела од кључног значаја за опстанак пољопривреде као гране, а посебно производње „краљице ратарских усева“ - шећерне репе.

 

Најава промене политике закупа државног земљишта на дугорочан модел свакако би могао допринети проширењу плодореда, а самим тим олакшано планирање укупне ратарске производње и заштиту усева. Често се због касног уласка у посед дешава да се наблаговремено и неадекватно врши обрада земљишта и ђубрење што значајно утиче на мање приносе и слабије опште стање шећерне репе. Код нас постоје произвођачи који остварују приносе шећера и преко 11 и 12 т по хектару, али је просек од око 8-9 т/ха и даље на релативно ниском нивоу у односу на западноевропске произвођаче, што значи да постоји огроман потенцијал за унапређење ове производње. У претходних неколико година штете изазване појавом Церкоспоре су биле значајне и то је један од разлога због којих је покренута широка координисана акција свих релевантних учесника са циљем да се постигне пун успех у заштити усева, одличних приноса и високе зараде.


Управо су и овакви скупови један од начина да најновија сазнања у производњи шећерне репе пронађу пут до њихове практичне примене.