Вести - Друштвена одговорност

Еколошки корак који сигурно мења будућност

14/02/2014

Данас се у свету користе громобранске инсталације како би се заштитили људи и објекти од атмосферског пражњења. Неке врсте громобрана извори су радиоактивног зрачења и њихова употреба данас је већ забрањена. Сви радиоактивни громобрани се морају уклонити, заменити другим и складиштити, односно уништити на законом прописан начи, у циљу заштите животне средине и здравља људи.

Предузеће Агриум д.о.о. из Сремске Митровице, које послује у саставу МК Груп крајем прошле године извршило је демонтажу свих радиоактивних громобрана, њихову замену громобранима са раним стартовањем чија је употреба у потпуности регулисана законом. Демонтирани радиоактивни отпад предат је овлашћеном оператеру на складиштење под строго контролисаним условима.

Фирма Агриум д.о.о. је још једном доказала да је одговорно понашање прави пут за успешно пословање.

Радиоактивни громобрани раније су имали улогу да побољшају електропроводне особине делова атмосфере у последњих 100 метара од земље и на тај начин штите људе, објекте, опрему, животиње од атмосферских пражњења, тј. од пражњења према земљи у виду муње (удар грома). Последице удара грома могу бити експлозија, рушење објеката, пожар, повреде људи и животиња. У тренутку удара муње долази до ослобађања огромне количине температуре од 30.000 °Ц. Ради поређења, на површини Сунца температура је далеко испод, око 6.000-7.000 °Ц.

Ипак, човек не би био човек да не надмашује природу понекад. 1899. Године, Никола Тесла је успео у Спрингсу у Колораду да створи најдужу вештачку муњу дугу 41 метар.