Вести - Друштвена одговорност

Одговорно понашање – прави правац за успешно пословање

14/02/2014

Амбалажа од средстава за заштиту биља је у категорији опасног отпада, према томе је одговоран однос према адекватном збрињавању ове врсте опасног отпада од изузетног значаја на нивоу целе компаније МК Груп.

Контролисано коришћење средстава за заштиту биља, правилно складиштење у магацинима за привремено складиштење, троструко испирање амбалажа, и на крају процеса, предаја овлашћеном оператеру управљања отпадом су основни кораци у законском поступању са пестицидном амбалажом. На основу законских прописа све компаније које послују у склопу МК Груп ради карактеризацију/класификацију отпада преко овлашћене лабораторије, воде дневну евиденцију генерисаног отпада и врше најаву надлежним органима пре његове предаје на даље нешкодљиво збрињавање.

У току 2013. године из свих пољопривредних предузећа МК Груп рециклирана је целокупна количина амбалаже коришћених средстава за заштиту биља.

ПЦ Биљна производња ИМ Царнеx из Врбаса, а.д. Лабудњача из Вајске, Ђуро Стругар д.о.о. из Куле, Селекција д.о.о. из Алексинца, ПД Војводина д.о.о. из Новог Милошева, а.д. Елан из Избишта, МК Панонија д.о.о. из Вршца, д.о.о. Агроунија из Инђије предали су престицидну амбалажу овлашћеном оператеру на крајње збрињавање, а у складу са свим еколошким прописима за складиштење, сакупљање, транспорт и преузимањ, односно третман опасног отпада. Пракса збрињавања опасне пестицидне амбалаже је постала саставни део пословања пољопривредних предузећа МК Груп због високог степена свести негативног утицаја ове врсте опасног отпада по животну средину.

Идемо у сусрет изазовима, желимо увек боље и више и учимо сваког дана. Учите и ви са нама и од нас.