Вести - Друштвена одговорност

Висок степен ефикасности пречишћавања отпадних вода Индустрије меса Kарнеkс

14/02/2014
Висок степен ефикасности пречишћавања отпадних вода Индустрије меса Kарнеkс

Индустрија меса Kарнеkс, чланица МК Груп, уложила је вишегодишњи рад на налажење најбоље доступне технике пречишћавања отпадних вода и током 2012. године покренула сопствено Постројење за потпуни третман отпадних вода (ППОВ) које је вредно више од 2,7 милиона евра. Овим значајним еколошким кораком преузела је на себе велику и константну одговорност, јер потпуно пречишћавање отпадних вода захтева континуално праћење свих процеса, контролу квалитета воде током њеног пречишћавања, одржавање опреме и обезбеђење оптималних услова бактеријама без којих вода не би имала одговарајући квалитет за испуштање у природни реципијент.

ППОВ је капацитета 2.300 м3/дан, односно 40.000 ЕС (еквивалентних становника).

Процеси који се одвијају на ППОВ су физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода, а такође и органског муља који се генерише као производ примарног и биолошког третмана воде. Током биолошког пречишћавања воде у СБР реакторима (секвенционални шаржни реактор), при аеробним условима, одабрана култура сапрофитних бактерија разграђује широко спектар органских једињења и нитрификацију-денитрификацију у строго контролисаним условима. Са друге стране, током процеса алкалне хидролизе и разградње органског муља, кључну улогу такође има коктел аеробних бактерија који, као резултат свог рада, даје стабилисан муљ налик хумусу који захваљујући добрим карактеристика и садржају органских материја, биљкама доступног азота и фосфора може да се употребљава директно за ђубрење пољопривредног земљишта.

ППОВ Kарнеkс има високу и задовољавајућу ефикасност рада. Вода која настаје након пречишћавања има карактеристике, које су у складу са захтевима законских прописа како Р.Србије, тако и Европске Уније.