Вести - Месна индустрија

“Додати вредност производима”

10/03/2014
“Додати вредност производима”

Директор Kарнекcа, компаније чланице МК Гроуп, Јарослав Cтупавски, учествовао је на конференцији “Додати вредност производима”, која је одржана у Сава центру у организацији ЕБРД-а, ФАО-а и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Говор г.Ступавског “Зашто улагати у стандарде”, обухватило је следеће теме: “Правци развоја пољопривреде и аграрна политика”, “Предстојећа либерализациај пољопривреде” и “Kарнекcов приступ стандрадима и орјентисаност ка другим тржиштима“.

Г.Ступавски је истакао да промет Kарнекcа на иностраним тржиштима чини 20-30% укупног промета. „Од недавно, компанија је присутна на тржишту ЕУ кроз пласман производа у Словенији, док истовремено наставља са испоруком производа ка тржиштима у развоју која нису засићена понудом (Русија, Белорусија и Казахстан) као и на тржиште Аустралије и САД-а. Компанија континуирано улаже и инвестира у знање, развој нових погона, технологију и екологију“, изјавио је г.Ступавски.