Вести - Шећерна индустрија

Суноко планови

14/03/2014
Суноко планови

У 2013. години, у производним центрима компаније „Суноко“ у Врбасу, Пећинцима и Ковачици је произведено 262.000 тона шећера са 35.000 хектара под шећерном репом. На почетку ове године, је уговорено 70 % сетве и очекује се да се планиране количине уговоре.

У Производном центру Пећинци спроводе се активности на припреми ремонта за ову сезону као и радови на капиталној инвестицији- изградњи погона за одшећеравање меласе.

Добијања шећера из меласе до сада у Србији није било заступљено. Међутим, у Европи постоји неколико фабрика које користе ову или сличну технологију. Најмодернија технологија за прераду меласе која ће се користити у шећерани у Пећинцима представља комбинацију француско-финске опреме. Статус инвестиције је тај да је већина опреме стигла у фабрику, монтажа зграде погона новог постројења је у завршној фази и у наредном периоду је планирано технолошко и енергетско повезивање опреме, као и повезивање мерно-регулационе опреме.