Вести - Друштвена одговорност

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

24/04/2014

Амбалажа широког спектра наших производа који се могу наћи на полицама маркета широм Србије завршава у рециклажним центрима.

Предузећа која послују у саставу МК Груп и своје производе пласирају на тржиште у примарној, секундарној и терцијарној амбалажи део су система управљања амбалажним отпадом и одговорна су да из године у годину испуњавају законом прописане националне циљеве управљања амбалажом и амбалажним отпадом. Наша предузећа су своје обавезе управљања амбалажним отпадом пренела на овлашћеног оператера који је у наше име и за нас испунио постављен национални циљ рециклаже амбалаже од сопствених производа.

Национални циљ прописан за 2013. годину је био 23% од укупне количине пласиране амбалаже на тржиште Р.Србије. Циљ је да се на овај начин имплементира стратегија минимизирања количине амбалажног отпада који се одлаже на депоније и смањења њиховог негативног утицаја на животну средину.

Куповином наших производа и ви доприносите очувању животне средине.