Вести - Друштвена одговорност

Опасан отпад на бази полихлорованих бифенила из предузећа Житобачка трајно збринут

09/05/2014

Чланица МК Груп, предузеће Житобачка из Куле поново је показало висок ниво свести о значају адекватног збрињавања опасног отпада. Ангажовањем овлашћеног оператера предате су отпадне кондензаторске батерије са ПЦБ уљем (полихлоровани бифенили) на даље збрињавање. Опасан отпад ће бити уништен у инсинераторима у земљи чланици ЕУ, што је и једини еколошки и законски пут уклањања ове врсте опасног отпада.
ПЦБ су канцерогена једињења која је направио човек који је сада у обавези и да реши отпад са ПЦБ једињењима како би заштитио себе и животну средину.
Будући да су ПЦБ уља идеална за коришћење у трансформаторима и кондензаторима због добрих изолаторских особина, али су коришћени и као адитиви у бојама и пестицидима, пластикама и адхезивима, односно у производњи папира без угљеника, ова опасна материја је данас широко распрострањена у природи. Први пут се појавила у животној средини 1930. године, када су из производних компанија и потрошача почела да се испуштају у околину. Проблем је везан за хемијске особине ПЦБ једињења, будући да су ове компоненте изузетно стабилне и не деградирају се лако, имају способност биоакумулације и биомагнификације, перзистирају у земљишту, води, седименту и живим организмима и путем ланца исхране доспевају и до човека.
Решење постоји, адекватно збрињавање опасног отпада је обавеза свих нас.