Вести - Друштвена одговорност

Одговорни и када је у питању наслеђен опасан отпад

15/01/2015
Одговорни и када је у питању наслеђен опасан отпад

Свака индустријска грана у свом технолошком процесу прераде и производње генерише опасан отпад који мора бити збринут на начин који најмање или уопште не утиче на животну средину. Ипак, поставља се питање шта је судбина опасног отпада који је наслеђен куповином индустријског постројења и који је одложен у „мраку“?

МК Груп је и овог пута доказала да је опредељена да при реализацији својих пословних активности води бригу о утицајима на животну средину и да Политика заштите животне средине не буде само мртво слово на папиру. 

Предузећа која послују у саставу МК Груп, Агроунија д.о.о. из Инђије, Селекција д.о.о. из Алексинца, односно Агриум д.о.о. из Сремске Митровице, преко овлашћеног оператера су у складу са европским и националним стандардима збринули више од 45 тона наслеђеног опасног отпада. Уз трошкове од више од 50.000 еура овај историјски опасан отпад, који чине углавном разне лабораторијске хемикалије, средства за заштиту биља, затим разне хемикалије неорганског и органског порекла, предат је овлашћеном оператеру за управљање отпадом. Извршена је безбедна сегрегација и паковање опасног отпада у УН сертификовану амбалажу, затим транспорт у складу са АДР правилима на привремено складиштење, где ће отпад бити до момента извоза, будући да је тренутно једино решење прекогранично кретање опасног отпада у земље ЕУ на спаљивање. Термичком деструкцијом, тј. спаљивањем опасног отпада у инсинераторима решава се не само проблем депоновања таквог отпада што за последицу може имати и трајну деградацију животне средине, већ се нуди и могућност искоришћења енергије од спаљивања за производњу топлотне или електричне енергије.

Збрињавање историјског опасног отпада је од круцијалног значаја и мора да буде стратешки циљ сваке компаније, када је у питању управљање отпадом и имплементација европских прописа из ове области.

Узми у своје руке и крени и ти у решавање оваквих проблема.  Резултати су очигледни.