Vesti - Društvena odgovornost

Donacije MK Group ugroženim u poplavama

Donacije MK Group ugroženim u poplavama

21/05/2014

U cilju doprinosa zajednici, u situaciji ugroženosti od poplava, kompanija MK Group, zajedno sa svojim kompanijama članicama pomaže najugruženijim sugrađanima i državi. Tako je kompanija Sunoko donirala 10 miliona dinara, dok je Carnex najugroženijim područjima, isporučio 20.000 Carnex proizvoda i dodatnih 400 kg, a MK Group je, sa svojim članicama, isporučila 30.000 vreća za pesak. Hotel 88 rooms je smestio…

Detaljnije »

Opasan otpad na bazi polihlorovanih bifenila iz preduzeća Žitobačka trajno zbrinut

09/05/2014

Članica MK Group, preduzeće Žitobačka iz Kule ponovo je pokazalo visok nivo svesti o značaju adekvatnog zbrinjavanja opasnog otpada. Angažovanjem ovlašćenog operatera predate su otpadne kondenzatorske baterije sa PCB uljem (polihlorovani bifenili) na dalje zbrinjavanje. Opasan otpad će biti uništen u insineratorima u zemlji članici EU, što je i jedini ekološki i zakonski put uklanjanja ove vrste opasnog otpada.PCB…

Detaljnije »

Uspešna nadzorna provera sistema ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 u kompaniji Carnex

25/04/2014

U kompaniji Carnex doo u Vrbasu dana 25.04.2014. godine izvršena je uspešna integrisana nadzorna provera sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti zaposlenih (OHSAS) u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.Sertifikaciona kuća SGS Beograd doo i SGS Switzerland SA International Certification Services, Ženeva, SAS akreditacija, sproveli…

Detaljnije »

Ispunjen nacionalni cilj upravljanja ambalažnim otpadom

24/04/2014

Ambalaža širokog spektra naših proizvoda koji se mogu naći na policama marketa širom Srbije završava u reciklažnim centrima. Preduzeća koja posluju u sastavu MK Group i svoje proizvode plasiraju na tržište u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj ambalaži deo su sistema upravljanja ambalažnim otpadom i odgovorna su da iz godine u godinu ispunjavaju zakonom propisane nacionalne ciljeve upravljanja ambalažom i ambalažnim…

Detaljnije »