Oblasti poslovanja

Sa više od 35 povezanih preduzeća, naša kompanija kontinuirano ulaže u razvoj svih svojih kapaciteta i resursa.

Pod okriljem našeg poslovnog sistema nalaze se desetine hiljada hektara oranica sa pratećom poljoprivrednom mehanizacijom, velika i savremeno opremljena skladišta, četiri fabrike šećera, mlinovi, voćnjaci i plastenici, kao i poslovne zgrade, hoteli i građevinsko zemljište.