Poslovni podaci

Naziv: MK Group

Puno poslovno ime: MK Group Društvo sa ograničenom odgovornošću, Bulevar Mihajla Pupina 115 e

Skraćeni naziv: MK Group doo Beograd

Sedište i adresa: Beograd – Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115 e

Naziv delatnosti: Holding kompanija

Registrovan za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Šifra delatnosti: 6420

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Status: Aktivno privredno društvo

PIB: 101696756

Matični broj: 08179107

Broj registracije: BD 761

Datum registracije: 03.03.2005.

Datum osnivanja: 04.01.1995

Uplaćeni kapital:
novčani – 6.126.255.688,37 RSD
nenovčani – 315.227.859,58 RSD

Žiro račun banke:

275-0000220007135-05 Societe Generale Bank Beograd
205-60-05 Komercijalna Banka Beograd
105-1488-27 AIK Banka Niš

Zastupnici:

Direktor - Jovan Purar

Direktor – Dušan Radičević