Za investitore

Novi korporativni video MK Group 
MK Group korporativni video za 2016 godinu. 
Mi smo MK porodica. Tim koji raste.

 

Novi korporativni video MK Group za 2016 godinu.


Novi kraći korporativni film MK Group za 2016 godinu