Zaposlenje

OTVORENE POZICIJE

 
 
 
,
 
 
 
 
 
 
 
oblasti,
    

Zapošljavamo više od 7000 radnika na stalnim, honorarnim i sezonskim poslovima. U okviru našeg poslovnog sistema postoji širok spektar radnih mesta koja zahtevaju različite vrste znanja i veština neophodnih za uspešno funkcionisanje. Podržavamo regrutaciju mladih i perspektivnih ljudi, a istovremeno tragamo za iskusnim profesionalcima.

Kod zaposlenih cenimo posvećenost poslu, usredsređenost na rezultate i želju za razvojem i unapređenjem karijere.

Posvećenost zaposlenima

Kao kompanija činimo sve da obezbedimo dobre uslove za kvalitetan rad i razvoj profesionalnih i ličnih kapaciteta zaposlenih. Organizovanjem redovnih seminara usmerenih na podizanje nivoa kompetencija, sportskih manifestacija, preko team buildinga i korporativnih svečanosti, vodimo računa o zadovoljstvu zaposlenih, ali i svim standardima bezbednosti i zaštite na radu.


 

MK Group je jedna od vodećih holding kompanija u Srbiji i jedna od većih vertikalno integrisanih poljoprivrednih kompanija u Evropi. U više desetina preduzeća MK Group na stalnim, honorarnim i sezonskim poslovima angažuje oko 7.000 ljudi.

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu na pozicijiama:

 

 

SARADNIK / SARADNICA U ODELJENJU ZA KONTROLING

- Mesto rada: Beograd -

Opis posla:

 • Analizira ostvarene rezultate poslovanja u odnosu na plan i prethodne periode;
 • Učestvuje u procesu izrade budžeta;
 • Priprema biznis planove za različite projekte;
 • Priprema različite periodične finansijske analize, analize profitabilnosti i kontrole troškova;
 • Učestvuje u izradi različitih redovnih i vanrednih izveštaja;
 • Prikuplja, obrađuje i analizira podatake o poslovnom okruženju u cilju sagledavanja tržišne pozicije preduzeća;
 • Predlaže tehnička i tehnološka rešenja u cilju unapređenja procesa rada.

Uslovi:

 • Studije prvog ili drugog stepena društveno-humanističkih nauka (poželjno FON ili Ekonomski fakultet);
 • Do 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Znanje rada na računaru;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Orijentisanost ka timu;
 • Razvijene komunikacione veštine;
 • Proaktivan pristup poslu.

Rok za konkurisanje: 27.02.2019.

Prijave možete poslati putem sajta Infostud: https://poslovi.infostud.com/poslodavac/mk-group/815


SARADNIK/SARADNICA U ODELJENJU ZA LIKVIDNOST

- Mesto rada: Novi Sad -

Opis posla:

-          Učestvovanje u praćenju i kontroli politike likvidnosti i kreditnog zaduživanja svih pravnih lica holdinga;

-          Saradnja sa bankama i drugim finansijskim institucijiama koja podrzumeva i proveru ugovora sa istima;

-          Izrada, vođenje i ažuriranje sve potrebne dokumentacije;

-          Staranje o blagovremenoj cirkulaciji dokumentacije;

-          Izrada izveštaja iz domena rada odeljenja za likvidnost;

-          Učestvovanje u izradi i objedinjavanju Cash Flow planova;

-          Učestvovanje u pripremi biznis planova;

-          Izrada ugovora o zajmovima i obračun kamate po ugovorima;

-          Izrada pregleda o interkompanisjkim zajmovima na nivou cele grupe i predlozi za njihovo optimizovanje;

-          Učestvovanje u svim aktivnostima iz oblasti analize obaveza i potraživanja, platnog prometa, usklađivnje međusobnih stanja obaveza i potraživanja i sl.

-          Učestvovanje u svim aktivnostima iz oblasti kolaterala kod poslovnih banaka, pregleda slobodne i založene imovine na nivou MK Group, procena vrednosti imovine.

Uslovi:

-          Studije prvog ili drugog stepena (6 ili 7 nivo NOKS-a) društveno-humanističkih nauka i drugih vrsta

-          Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-          Odlično poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office – napredni nivo Excela)

-          Odlično poznavanje engleskog jezika

-          Analitičnost, sistematičnost i preciznost u radu

-          Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu

Sposobnost rešavanja problema i pružanja rešenja u kratkim vremenskim rokovima.

Rok za konkurisanje: 27.02.2019.

Prijave možete poslati putem sajta Infostud: https://poslovi.infostud.com/poslodavac/mk-group/815


 

MK Fintel Wind a.d. je već čitavu deceniju pionir u proizvodnji električne energije iz vetra na Balkanu i danas predstavlja najznačajnijeg nezavisnog proizvođača električne energije na energetskom tržištu Srbije.

 

MK Fintel Wind a.d. se bavi razvojem, izgradnjom i upravljanjem visokokvalitetnim portfoliom vetropostrojenja koji se sastoji od 10 novih vetroelektrana u severnom i severo-istočnom delu Srbije.

 

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu na pozicijama:

 

RUKOVODILAC VETROPARKA

Mesto rada: Vršac

Opis posla:

 • Organizuje izradu godišnjeg plana i programa servisnog održavanja vetroparka u skladu s preporukama proizvođača pogona i opreme i prati njegovo sprovođenje kako bi se omogućila pogonska funkcionalnost proizvodnje i predaje električne energije u sistem.
 • Obezbeđuje da u radu vetroparka budu ispunjeni svi zahtevi iz relevantnih propisa, da bude obezbeđena dokumentacija izvedenog stanja i sve relevantne preporuke i uputstva za rad, da bude obezbeđena potrebna i atestirana izolaciona i zaštitna oprema, da budu obezbeđeni svi neophodni odgovarajući materijali i rezervni delovi.
 • Nadzire rad osoblja koje vrši manipulacije i remont vetroparka, daje odobrenja za rad osoblja i za kompanije koje rade specijalističke poslove u vetroparku, u svemu sprovodeći i primenjujući mere BZR, ZOP i zaštite životne sredine.
 • Obezbeđuje redovne obavezujuće, ali i preventivne preglede ovlašćenih kompanija i laboratorija i komunikaciju s inspekcijskim organima u skladu s postojećim propisima.
 • Planiranje isključenja i obezbeđenje beznaponskog stanja prilikom izvođenja radova na elementima vetroparka, kao i zbog radova na elementima EES u nadležnosti EMS AD (po potrebi);
 • Ostvaruje neophodnu komunikaciju sa operatorom prenosnog sistema u cilju postizanja maksimalne proizvodnje, organizuje i realizuje dostavljanje podataka operatoru prenosnog sistema koji se odnose na prognoze i ostvarenja raspoloživosti i plan proizvodnje na dnevnom i nedeljnom nivou, ostvaruje neophodnu komunikaciju sa Regionalnim dispečerskim centrom Beograd (RDC) i Nacionalnim dispečerskim centrom (NDC);
 • Ostvaruje neophodnu komunikaciju sa predstavnicima lokalne samouprave, sa lokalnom vatrogasnom jedinicom, lokalnom službom hitne pomoći i drugim organizacijama na lokalnom nivou;
 • Odgovoran je za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i stručnih tehnika, što uključuje i odgovornost za rukovođenje radom osoblja i službe u celini.

Uslovi:

 • Studije prvog ili drugog stepena (6 ili 7 nivo NOKS-a);
 • Prethodno radno iskustvo od najmanje 3 godine rada na poslovima tehničkog rukovođenja u objektima za proizvodnju, prenos ili distribuciju električne energije;
 • Poznavanje rada trafo stanice i SCADA sistema trafo stanice;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCAD, itd.);
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije.

Rok za konkurisanje: 21.02.2019.

Prijave možete poslati putem sajta Infostud: https://poslovi.infostud.com/poslodavac/mk-group/815


RUKOVALAC VETROPARKA

Mesto rada: Vršac

Opis posla:

 • Organizuje izradu godišnjeg plana i programa servisnog održavanja dela pogona vetroparka u skladu s preporukama proizvođača pogona i opreme i njegovo sprovođenje kako bi se omogućila  pogonska funkcionalnost proizvodnje i predaje električne energije.
 • Obezbeđuje da u radu vetroparka budu ispunjeni svi zahtevi iz relevantnih propisa, da bude obezbeđena dokumentacija izvedenog stanja i sve relevantne preporuke i uputstva za rad, da bude obezbeđena potrebna i atestirana izolaciona i zaštitna oprema, da budu upotrebljeni neophodni odgovarajući materijali i rezervni delovi.
 • Vrši manipulacije i remont vetroparka, uz odobrenje rukovodioca vetroparka, daje odobrenja za rad osoblja vetroparka u svemu sprovodeći i primenjujući mere BZR, ZOP i zaštite životne sredine.
 • Ostvaruje neophodnu komunikaciju sa dispečerom u cilju postizanja maksimalne produkcije i prenosa električne energije na bezbedan način, a u skladu sa preporukama.
 • Po odobrenju rukovodioca vetroparka obezbeđuje redovne obavezujuće, ali i preventivne, preglede ovlašćenih kompanija i laboratorija u skladu s postojećim propisima
 • Odgovoran je za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i stručnih tehnika. 

Uslovi:

 • Stečeno srednje obrazovanje elektro, mašinske ili druge odgovarajuće tehničke struke;
 • Prethodno radno iskustvo od najmanje 2 godine rada na istim ili  sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije.

Rok za konkurisanje: 21.02.2019.

Prijave možete poslati putem sajta Infostud: https://poslovi.infostud.com/poslodavac/mk-group/815


TEHNIČAR ODRŽAVANJA VETROPARKA

Mesto rada: Vršac

Opis posla:

 • Vrši održavanje, manipulacije i remont u vetroparku u skladu sa dokumentacijom, uputstvima za rad, postojećim propisima, koristeći odgovarajuću atestiranu izolacionu i zaštitnu opremu, koristeći odgovarajuće materijale i rezervne delove;
 • Vrši održavanje, manipulacije i remont vetroparka, u svemu sprovodeći i primenjujući mere BZR, ZOP i zaštie životne sredine;
 • Ostvaruje neophodnu komunikaciju sa dispečerom u cilju obavljanja manipulacija ili remonta na bezbedan način;
 • Vrši pripreme za redovne obavezujuće, ali i preventivne, preglede ovlašćenih kompanija i laboratorija u skladu s postojećim propisima;
 • Odgovoran je za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i stručnih tehnika.

Uslovi:

 • Stečeno srednje obrazovanje elektro, mašinske ili druge odgovarajuće tehničke struke;
 • Prethodno radno iskustvo od najmanje 2 godine rada na istim ili  sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije.

Rok za konkurisanje: 21.02.2019.

Prijave možete poslati putem sajta Infostud: https://poslovi.infostud.com/poslodavac/mk-group/815

 


 

Možete aplicirati klikom na posao.mkgroup.rs, kao i na kontakt e- mail HR službe.

Kontakt HR službe

MK Group d.o.o.
Sektor za ljudske resurse
Bulevar Mihajla Pupina 115 e
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefoni: +381 11 35 39 555; +381 21 48 78 369
Fax: +381 11 35 39 599; +381 21 6616 850
E-mail: hr@mkgroup.rs