Poljoprivreda u Srbiji

Samo u Srbiji, poljoprivredna preduzeća iz našeg sastava obrađuju više od 19.000 ha zemlje.

Naš poslovni sistem jedan je od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, sa uspešnom poslovnom istorijom iz oblasti poljoprivrednog biznisa. 

U sektoru agrara, razvili smo sopstveni biznis model i model znanja i veština (know-how), koji u kratkim crtama podrazumeva:

  • optimalno korišćenje prirodnih resursa
  • strateško planiranje setvene strukture
  • primenu savremenih agrotehničkih mera
  • optimizaciju svih troškova
  • kontrolu i nadgledanje svih poslovnih operacija
  • obučenu i efikasnu radnu snagu
  • automatizovanu proizvodnju
  • korišćenje moderne poljoprivredne mehanizacije
  • naprednu logistiku i snažnu informacionu podršku
  • velike i lako dostupne skladišne kapacitete

U oblasti agrobiznisa razvili smo sopstveni biznis model koji podrazumeva optimalnu vertikalnu integraciju svih procesa i preduzeća koja se bave poljoprivredom. Time nam je omogućeno ostvarivanje visoke proizvodne efikasnosti i nadprosečnih prinosa. Osnovni cilj je postizanje snažnog, održivog rasta i ekonomije obima.

Godišnje se na svim našim oranicama obave minimalno dve žetve. Optimalnim plodoredom i primenom odgovarajućih agrotehničkih mera, kao i najnižim troškovima po setvenoj jedinici, ostvarujemo visoke profite po hektaru. Seju se ozime i jare kulture karakateristične za područje Vojvodine.

Na domaćem tržištu važimo za proizvođača sa najvećim prinosima poljoprivrednih kultura, kao i za jednog od najvećih proizvođača poljoprivrednih kultura, poput šećerne repe, pšenice i kukuruza.

 

\"\" ','hspace':null,'vspace':null,'align':null,'bgcolor':null}" alt="" />