Skladišni kapaciteti

Raspolažemo sa više od 1000000 tona skladišnog kapaciteta u Srbiji.

Raspolažemo modernim silosima i magacinima smeštenim na strateški važnim lokacijama (u blizini regionalnih puteva, luka i železničkih pruga).

U svim silosima i skladištima postoji mogućnost jednostavnog i olakšanog utovara, prijema i istovara robe, koji je maksimalno automatizovan sa ciljem postizanja brzog i efikasnog transporta robe.