Ekologija

Jedna od najvećih ekoloških poruka glasi „ misliti globalno, a delovati lokalno“.

Kompanija MK Group se u svom poslovanju rukovodi ovom značajnom porukom kroz domaćinsko, društveno odgovorno i ekološki osvešćeno poslovanje. Svesna svog potencijalnog uticaja na radno i životno okruženje, sva preduzeća MK Group ulažu svoj maksimum na usaglašavanju svih svojih operacija sa životnom sredinom, kao i na usklađenost istih sa zakonskom regulativom.

Podizanjem svesti zaposlenih, informisanošću i znanjem, formiranjem politike zaštite životne sredine i primenom svih principa održivosti u svakodnevnim operacijama naš „lokalni“ pozitivan uticaj na životno okruženje nesumnjivo dostiže „globalne“ razmere. Strategija i instrumenti politike zaštite životne sredine su konkretne mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja i prevencije negativnog uticaja na životnu i radnu sredinu na samom početku procesa.

Koraci koji se sprovode u svim preduzećima MK Group su:

  • ušteda resursa i energije,
  • monitoring svih medija životne sredine (voda, vazduh, zemljište),
  • održivo upravljanje otpadom kroz redukciju generisanja otpada na samom početku procesa proizvodnje,
  • kontrolisana upotreba kako vrste tako i količine opasnih hemikalija,
  • ispunjenje nacionalnog cilja reciklaže ambalažnog otpada od sopstvenih proizvoda,
  • izveštavanje nadležnih organa o preduzetim merama u cilju unapređenja životne sredine,
  • publikacije i aktivno učešće na konferencijama i stručnim ekološkim skupovima,
  • obuka, edukacija, informisanost i podizanje svesti svih zaposlenih o značaju zaštite životne sredine i prevenciji njenog zagađenja,
  • informisanje poslovnih partnera o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.

Društveno odgovornim i ekološki osvešćenim ponašanjem stvaramo zdravo poslovno i životno okruženje i krčimo put budućim generacijama da na čvstim temeljima nastave da stvaraju i grade.

Politika zaštite životne sredine