Real Estate

Kompanija MK Real Estate se bavi svim nekretninama koje su u vlasništvu kompanije MK Group i njenim povezanim preduzećima.

Osnovna poslovna orijentacija ovog sektora je izdavanje, prodaja i razmena nekretnina, a aktivnosti obuhvataju i investicije u oblasti nekretnina kao i poslova investicionog i tekućeg održavanja.

Uz stručni tim koji čine iskusni ekonomisti, inženjeri i pravnici specijalizovani u oblasti menadžmenta nekretninama, ovaj sektor postigao je zavidne rezultate u konsolidaciji i razvoju svojih nekretnina, kao i uspešnim upravljanjem imovinom. U oblasti izdavanja i prodaje MK Real Estate blisko sarađuje sa najvećim brojem domaćih i međunarodnih Real Estate agencija.

U okviru pravnih pitanja sektor rešava: uknjižbe, hipoteke, procene, etažiranja, konverzije i legalizacije svih nekretnina iz portfolija. Ove, kao i druge vrste usluga iz oblasti menadžmenta nekretnina, MK Real Estate može pružiti i trećim licima.

Kontakt

MK Real Estate
Bulevar Mihajla Pupina 115e, Novi Beograd

Predrag Kosanić
Telefon: +381 11 3539 555
E-mail: predrag.kosanic@mkgroup.rs