Vesti - Kompanija

Kompanija Sunoko obeležila „Dan polja šećerne repe“

POSEJANO OKO 60.000 HEKTARA ŠEĆERNE REPE

02/06/2017
Kompanija Sunoko obeležila „Dan polja šećerne repe“

Inđija, 2. jun 2017. – „Ove godine je u Srbiji šećernom repom zasejano oko 60.000 ha. Promenljivi vremenski uslovi koji su uključivali ekstremno visoke temperature krajem marta, a potom i izrazito niske temperature, mraz i sneg tokom aprila, uticali su na to da danas imamo deo površina sa izrazito neujednačenim biljkama i sklopove koji su 5-10% manji u odnosu na prethodnu godinu“, istakao je mr Ljubiša Radenković, direktor kompanije Sunoko na manifestaciji „Dan polja šećerne repe“.

 

Tradicionalna manifestacija ove godine održala se na parceli imanja „Agrounija“ d.o.o. kod Inđije,  u organizaciji kompanije Sunoko, članice MK Group. Kompanija Sunoko je poljoprivrednicima predstavila aktuelno stanje na tržištu šećerne repe, nove tehnologije, kao i najsavremeniju poljoprivrednu mehanizaciju koja se koristi u cilju povećanje prinosa šećerne repe.

 

G. Radenković je tom prilikom izjavio i da se tržište šećera relativno oporavilo što daje dodatnu ekonomsku stabilnost ovoj privrednoj grani. „Sveukupne promene na svetskom tržištu, a pogotovo reforma na tržištu Evropske Unije u smislu ukidanja proizvodnih kvota od oktobra ove godine, povećaće pritisak na tržište, te se ne može očekivati povećanje cene šećera. Upravo iz tog razloga, povećanje profita i održanje konkurentnosti šećerne repe može se postići jedino boljim prinosom šećera po hektaru“, objasnio je g.Radenković i istakao da je za to neophodna primena najnovijih saznanja i poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse.

Skupovi poput „Dana polja šećerne repe“ jedan su od načina da najnovija saznanja i tehnologije u proizvodnji te poljoprivredne kulture pronađu put do njihove praktične primene.