Vesti - Društvena odgovornost

Odgovorni prema životnoj sredini – procena uticaja zatečenog stanja kompanije Carnex na životnu sredinu

14/12/2014

Danas u svetu modernizacija i industrijalizacija su dovele do takvog stanja da gotovo da i ne postoji industrijska grana koja ne proizvodi barem u jednom tehnološkom procesu otpadnu vodu, zagađujuću materiju, buku, vibracije, otpad i opasne materije, a koja ne predstavlja potencijalnu opasnost kontaminacije životne sredine.
Upravo zbog toga za sve aktivnosti, bilo da su nove ili postojeće, a koje mogu imati značajne negativne uticaje na životnu sredinu, mora da se izvrši procena tih uticaja. Postupak procene takvih uticaja iz postojećih postrojenja i aktivnosti na životnu sredinu vrši se na osnovu dobijenih rezultata merenja i ispitivanja svih činilaca životne sredine.
Industrija mesa Carnex je svesna važnosti odgovornog ponašanja prema životnoj sredini i opredeljena da pri realizaciji svojih aktivnosti preduzima konkretne mere u cilju očuvanja i poboljšanja stanja životne sredine. Gore navedeno dokazuje i dobijanje saglasnosti od nadležnih organa na Studije o proceni uticaja zatečenog stanja svih svojih poslovnih centara i aktivnosti Industrije mesa Carnex na životnu sredinu. U davanju saglasnosti na mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu, na preventivne mere, na mere zaštite u toku redovnog rada postrojenja, na mere zaštite u slučaju udesa i drugih mera, a koje su propisane Studijama, učestvovala je i zainteresovana javnost. Kompletna dokumentacija o sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu je stavljena na uvid zainteresovanim organima i organizacijama, odnosno predstavnicima javnosti pre donošenja odluka, što je u potpunosti u saglasnosti sa Politikom zaštite životne sredine Industrije mesa Carnex.

Vodi računa i ti o posledicama svojih aktivnosti na životnu sredinu, koja je svuda oko nas.