Vesti - Društvena odgovornost

Prenesite svoje znanje i iskustvo na buduće generacije

15/06/2015

Danas, u vreme ubrzanog razvoja industrije i primene savremenih tehnologija, kompanije moraju biti svesne da svojom aktivnošću, proizvodima i uslugama u manjoj ili većoj meri utiču na stanje životne sredine. Sa druge strane, društveno odgovorne kompanije znaju svoju ulogu i svoje odgovornosti, usaglašavaju svoje aktivnosti sa sve strožijim zakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine i kontinualno unapređuju i usavršavaju aktivnosti iz ove oblasti. Svoje znanje i iskustvo prenose svim zainteresovanim stranama i uče buduće generacije kako na najbolji način da sačuvaju svoje okruženje i životnu sredinu, jer često je zaista teško povući granicu između aktivnosti korisnih i štetnih za prirodu.

Članice kompanije MK Group, Industriju mesa Carnex i Sunoko, Šećeranu u Vrbasu su posetili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu kako bi se upoznali sa svim učincima zaštite životne sredine u ovim industrijama. Studentima je održana mala radionica i prezentovane su sve aktivnosti koje se u ovim kompanijama preduzimaju i kontinualno prate, kako bi se uticaji na životnu sredinu potpuno eliminisali ili sveli na najmanju meru. Studentima je pored teoretske obuke bio omogućen i obilazak proizvodnih pogona, odnosno postrojenja za potpuni tretman otpadnih voda u Industriji mesa, kao budućim licima odgovornim za upravljanje životnom sredinom u društveno odgovornim kompanijama.

Podela iskustva i znanja treba da bude imperativ svake kompanije, jer je očuvanje životnog okruženja obaveza svih nas.